บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
สมาชิกเข้าสู่ระบบ    E-mail :   ภาษา : ไทย English
 
  ทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA)
** บสส. ไม่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ และอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างจากบุคคลใด      บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เมนู  ประกาศ > ประกาศทั่วไป     
จดหมายข่าว

สมัครข่าวสาร
 

 
เลือกแสดงประกาศ :
เรื่อง กำหนด
วันซื้อเอกสาร
กำหนด
วันยื่นซอง
วันเปิดซอง

ประกาศ 2016-05-03

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 002/2559

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 002/2559  (โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป)

ประกาศ 2015-07-14

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 008/2558

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 008/2558 (โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป) 

ประกาศ 2015-04-01

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 005/2558

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 005/2558 (โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป) 

ประกาศ 2014-03-17

ประกาศอัตราต้นทุนถือครอง (Carring Cost)

ประกาศอัตราต้นทุนถือครอง (Carring Cost) ปก. 004-2557 โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารดาวน์โหลด ...

ประกาศ 2013-12-26

ปก.ที่ 2/2557 - ประกาศอัตราตันทุนถือครอง (Carring Cost) โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป